Fasade grada 2010

Datum: 10.05.2010.

Fasade grada prije i poslije obnove.

Copyright © Rubini d.o.o. 2008