Fotokarta Grada Rovinja

OSTALI PRIHODI

U ostalim smo prihodima predvidjeli prihode na osnovi veleprodaje i maloprodaje turističkih fotokarata Grada Rovinja, koje su se pokazale kao vrlo atraktivan proizvod.

U tu smo skupinu stavili i usluge koje pružamo drugim klijentima na osnovi pravnih usluga upravljanja stambenim zgradama koje nisu pod našom upravom, odnosno fizičkim osobama koje imaju potrebu za navedenim uslugama.


FOTOKARTA GRADA ROVINJA


FOTOKARTA OKOLICE GRADA ROVINJA


Copyright © Rubini d.o.o. 2008