Kontakti

RUBINI d.o.o. - Obala Alda Rismonda 18, MB 1100599, Tel.+385 52 830 928, +385 52 830 928, E-mail:


1. Direktor - Mauricio Božić, dipl.ing.građ., Mob. +385 98 219 271, E-mail:


2. Građevinski rukovoditelj - Dragan Mačkić, oecc., teh. visokogradnje, Mob. +385 99 216 9428, E-mail:


3. Tajnica/administrator - Slavica Drandić, Mob. ++385 99 216 9429, E-mail:


4. Računovođa knjigovođa - Eleonora Kečan, Tel. +385 52 830 928, E-mail:


5. Voditelj poduzetničkog inkubatora, Nada Nenadić, dipl.oec., Tel. +385 52 812 510, Mob. +385 99 221 4014, E-mail:Kontakt forma

Copyright © Rubini d.o.o. 2008