Konzalting

Stan ili neki drugi prostor u objektu, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), tretira se kao suvlasnički dio čitavog objekta kojem pripadaju i proporcionalni dio svih zajedničkih prostora kao i proporcionalni dio zemljišta na kojem je objekt sagrađen. Izradom plana posebnih dijelova zgrade, utvrđuju se posebni i zajednički djelovi pojedine nekretnine kao i njihova veličina te se označavaju vlasnici pojedinih dijelova.
Etažiranje obavljaju za to osposobljene stručne osobe, sudski vještaci koji na zahtjev suvlasnika rade elaborat o etažiranju. Za izradu elaborata etažiranja, potrebno je imati tehničku dokumentaciju zgrade iz koje su vidljive površine pojedinih posebnih i zajedničkih dijelova objekta.
U slučaju da takve dokumentacije nema, obavlja se mjerenje objekta te se izrađuju nacrti za potrebe elaborata. Vlasništvo posebnog dijela može biti uspostavljeno glede dijela suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti, kao što je stan ili druga samostalna prostorija (N.N 91/96, članak 67.). Vlasništvo posebnog dijela nekretnine uspostavlja se na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika nekretnine (N.N 91/96, članak 73.)

Zašto etažirati?

Jedini pravni dokaz o vlasništvu stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine jest izvadak iz zemljišnih knjiga tj. gruntovnice. Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96), bilo kakav prostor u objektu, uključivši stanove, garaže, poslovne prostore i sl., NE može se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana tj. dok se ne napravi elaborat s planom posebnih dijelova objekta. te dok isti nije ovjeren od svih suvlasnika. Etažiranje se obavlja prije svih radnji gdje je potrebno uspostaviti vlasništvo nad posebnim dijelovima nekretnine, tj. imati uredne upise u zemljišne knjige pojedinih nekretnina, kao npr kod:
- dobivanja hipotekarnog kredita (ne može se upisati hipoteka ako stan nije etažiran)
- kupnje, odnosno prodaje nekretnina
- diobe obiteljskih nekretnina
- ostavinske diobe
- utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i  održavanja objekta.

Elementi etažiranja

1. Prikupljanje tehničke dokumentacije te usporedba sa stvarnim stanjem
2. Izmjera objekta te izrada nacrta u slučaju da ne postoji tehnička dokumentacija
3. Izrada elaborata etažiranja koji sadrži:
- Tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
- Tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
- Prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
- Prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na   udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
- Grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine
- Prijedlog upisa u zemljišne knjige
4. Izrada "Općih uvjeta" koji se određuju odnose suvlasnika i korištenje nekretnine
5. Izrada "Sporazuma" o prihvaćanju elaborata koji potpisuju svi suvlasnici (uvjet u gruntovnici)

Nove konzalting usluge koje pripremamo za naše klijente odnose se na mogućnost ostvarivanja dodatnog prihoda za stambene zgrade. Dodatni prihodi realizirali bi se na način da se pojedine fasade iznajmljuju potencijalnim zainteresiranim kućama za oglašavanje.

Osim prethodno spomenute mogućnosti ponudit ćemo našim klijentima suvlasnicima stambenih zgrada, novu mogućnost da povećaju svoje prihode ili ostvare uštede na način da na krovnim površinama svojih zgrada omoguće postavljanje fotonaponskih solarnih panela. Istoimeni program oslanja se na slične realizirane projekte u Talijanskoj Republici koje smo razmjenom iskustava sa svojim kolegama upraviteljima iz Italije, ocijenili jako izglednim projektima u Republici Hrvatskoj ( vidi Novi projekti).


Tražite upravitelja zgrade?

  • Vaša zgrada još uvijek nema upravitelja?
  • Nezadovoljni ste sa sadašnjim upraviteljem?
  • Želite naručiti čišćenje Vaše zgrade, stana ili apartmana?
  • Želite izradu troškovnika za ishođenje kredita

Obratite nam se s povjerenjem:

Informativni predračun za radove
Dolazak vašeg predstavnika
Upravljanje zgradom
Čišćenje
Održavanje okoliša
Copyright © Rubini d.o.o. 2008