Sanacija krova, Omladinska br. 10

Datum: 15.01.2014.

Omladinska br.10 - Kosi krov zgrade, vrijednost radova: 72.040,00 kuna, GIP d.o.o. Labin

Copyright © Rubini d.o.o. 2008