Osnivanje društva

Trgovačko društvo RUBINI d.o.o. osnovano je u siječnju 1995.g. od strane Grada Rovinja kao tvrtka za vođenje investicija Grada te realizaciju razvojnih projekata. Nakon stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te usklađivanja osnovnih akata, od listopada 1999. godine naše društvo službeno je registrirano i za obavljanje djelatnosti upravljanja zgradama, te je upravljanje i održavanje zgradama postalo primarna djelatnost našeg trgovačkog društva.

U okviru registrirane djelatnosti upravljamo stambenim i poslovnim zgradama, organiziramo naplatu pričuve, troškova najma i ostalih naknada vezanih uz korištenje stambenih i poslovnih prostora te nadziremo održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada kao i rukovanje kotlovnicama i ostalim energetskim uređajima.

Na temelju dosadašnjeg iskustva, obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja organizirali smo na način da trgovačko društvo RUBINI d.o.o. obavlja poslove upravljanja i održavanja zgrada sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, dok smo građevinske i ostale popratne poslove organizirali putem razgranate mreže odabranih suradnika (banke, građevinske tvrtke i obrtnici, komunalne tvrtke, osiguravajuće kuće, te ovisno o potrebama za pravne poslove koristimo se uslugama odabranog odvjetničkog ureda). Pružanje svih navedenih usluga moguće je organizirati putem zaposlenih u našem društvu kao i izravno s našim suradnicima.

Na ovaj način nastojali smo na najmanju moguću mjeru svesti troškove upravljanja i održavanja stambenih i poslovnih objekata, te svojim klijentima - suvlasnicima koji su nam poklonili svoje povjerenje osigurati brzu, kvalitetnu i prije svega stručnu pomoć.

Osim spomenute primarne djelatnosti, u sastavu poduzeća djeluje Poduzetnički inkubator na lokaciji A.Feri 37a (vidi Ostale usluge). Tvrtka osim navedenog, priprema određene razvojne projekte koji se iz godine u godinu mijenjaju, a trenutno aktualni mogu se pogledati u dijelu Novi projekti.


Copyright © Rubini d.o.o. 2008