Opseg poslovanja

RUBINI d.o.o. registrirano je za obavljanje sljedećih djelatnosti :  • Upravljanje i održavanje zgrada
  • Poslovanje nekretninama
  • Gradnja, projektiranje i nadzor nad gradnjom
  • Kupnja i prodaja robe
  • Obavljanje trgovinskog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu i drugo

RUBINI d.o.o. Rovinj

PRIKAZ ZAPOSLENIH, STALNIH I VANJSKIH SURADN. PO SEKTORIMA I KVALIFIKACIJAMA

1. URED DIREKTORA:


ZAPOSLENI

31.12.2009.

STALNI VANJSKI

SURADNICI 2009

PLAN ZAPOSLENIH U 2010. GODINI

VANJSKI SURADNICI 2010

VSS

1

-

1

-

SSS

1

-

1

-

UKUPNO:

2

-

2

-


2. SEKTOR RAČUNOVODSTVA:


ZAPOSLENI

31.12.2009.

STALNI VANJSKI

SURADNICI 2009

PLAN ZAPOSLENIH U 2010. GODINI

VANJSKI SURADNICI 2010

VSS

1

-

1

-

SSS

1

1

1

1

UKUPNO:

2

1

2

1


3. SEKTOR TEHNIČKE PRIPREME:


ZAPOSLENI

31.12.2009.

STALNI VANJSKI

SURADNICI 2009.

PLAN ZAPOSLENIH U 2010. GODINI

VANJSKI SURADNICI 2010

VŠS

1

-

1

-

UKUPNO:

1

-

1

-


4. SEKTOR PRAVNIH USLUGA I ZASTUPANJA


ZAPOSLENI

31.12.2009.

STALNI VANJSKI

SURADNICI 2009

PLAN ZAPOSLENIH U 2010. GODINI

VANJSKI SURADNICI 2010

VSS

-

1

-

1

UKUPNO:

-

1

-

1


UKUPNO 1-4:

5

2

5

2


Copyright © Rubini d.o.o. 2008