Poduzetnički inkubator

PODUZETNIČKI INKUBATOR ROVINJ DJELUJE PRI GRADSKOJ TVRTKI RUBINI D.O.O., A S RADOM JE POČEO POČETKOM 2005. GODINE.


U napuštenom skladištu u vlasništvu Grada Rovinja, koje je isti dodijelio svojoj tvrtki Rubini d.o.o., i uz osiguranje vlastitih sredstava i sredstava Ministarstva poduzetništva, uređena je I. faza prostora na navedenoj adresi.


U I. fazi uređeno je prizemlje od 177 m2 i osposobljena su 4 poslovna prostora. Nakon objave natječaja za navedene prostore, prvi korisnici uselili su se početkom 2005. godine i počeli s radom.


Uvjeti Natječaja su :

 • Status početnika ili poduzetnik u uhodavanju (do 2 godine poslovanja)
 • Prezentacija poslovnog plana za 4 godine poslovanja u Poduzetničkom inkubatoru
 • obavljanje '' tihe djelatnosti'' u skladu s uvjetima zaštite okoliša i urbanističkim planovima Grada Rovinja.

Kriteriji po kojima se vrši bodovanje za ulazak u Poduzetnički inkubator su:

 • ispitivanje poduzetničkog potencijala
 • izbor ideja i programa zanimljivih za razvoj grada.

Kod pristiglih prijava ocjenjuju se :

 • broj zaposlenih kod korisnika Poduzetničkog inkubatora (novootvorena radna mjesta)
 • poslovni plan i program

Poslovni prostori dodjeljuju se na rok od 4 godine, a prva godina je probna. Za to vrijeme korisnik prostora dužan je pokrenuti djelatnost, ispuniti uvjete ugovora s Poduzetničkim inkubatorom, u protivnom dužan je vratiti prostor oslobođen od osoba i stvari.


Visina mjesečne zakupnine utvrđuje se sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora Grada Rovinja. S obzirom na ulogu Poduzetničkog inkubatora, a to je poticanje razvoja malog poduzetništva, tijekom prvih godina zakupnina je umanjena te iznosi:

1. godina 0 %

2. godina 30 %

3. godina 60 %

4. godina 100 %


Trošak struje i telefona korisnici poslovnih prostora podmiruju sami jer svaki poslovni prostor ima zasebno brojilo.


Prvi korisnici poslovnih prostora napustili su Poduzetnički inkubator jer su istekle 4 godine, a sadašnji korisnici su :

 • ured samostalnog arhitekta
 • modni atelijer
 • agencija za održavanje nekretnina
 • izrada originalnog istarskog suvenira

S obzirom na dotrajalost zgrade, ista se predviđala uređivati fazno. Kako smo naveli, u I. fazi uređena su 4 poslovna prostora ili 177 m2, a u drugoj fazi predviđeno je uređenje sedam poslovnih prostora. /p>

Za uređenje II. faze Poduzetničkog inkubatora izdana je izmijenjena i dopunjena građevinska dozvola Klasa UP/I-361-03/08-01/28. Rješenje je postalo pravomoćno 24. srpnja 2009. godine.


Procjena troškova II. faze izgradnje iznosi 3.000.000,00 kn. Daljim uređenjem prostora dobili bismo još 7 novih prostora za početnike poduzetnike.


U II. fazi planirana je izgradnja I. i II. kata s galerijom nad jednim dijelom predmetne građevine i to 173 m2 na I. katu i 148 m2 na II. katu i 23 m2 na galeriji = 345 m 2 u II. fazi izgradnje.
OSIM NAVEDENOG VAŽNO JE ZNATI


Grad Rovinj se preko Poduzetničkog inkubatora, a u suradnji s IDA-om kao nositeljem projekta, Istarskom županijom, Gradom Porečom, Pulskim centrom za poduzetništvo i Udrugom mladih ZUM, uključio u projekt Re.Cen.T.


Specifičnost tog projekta je edukacija trenera koji će educirati nezaposlene te stvoriti mrežu potpore nezaposlenim osobama i započeti s treningom u svakom istarskom gradu.


Edukacija nezaposlenih podijeljena je u dva dijela:

 • osposobljavanje nezaposlenih za samozapošljavanje
 • ECDL edukacija žena starijih od 40 godina s obzirom da je nedostatak kompjuterskih vještina istaknut kao glavna prepreka pri zapošljavanju ove grupe nezaposlenih.

Program Re.Cen.T ima za cilj što bolju profesionalnu integraciju najugroženijih skupina društva na tržištu rada, a to su mladi od 18 do 25 godina i žene starije od 40 godina.


U sklopu tog programa organizirana je edukacija mladih, završnih razreda svih srednjih škola, budućih poduzetnika.


Edukacija je usmjerena na što jednostavniji prikaz procesa otvaranja tvrtke ili obrta, hodogram kontakata svih institucija i dokumenata koje treba pribaviti za početak vlastitog poslovanja.


Ujedno su sudionici upućeni na osnove praćenja računovodstva i procesa izrade poslovnog plana, kao i na institucionalne okvire podrške i sve javne institucije koje im stoje na raspolaganju.


Dok čekamo na izgradnju II. faze poduzetničkog inkubatora, mladim poduzetnicima možemo pomoći usmjeravajući ih na projekte Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva od 2008-2012, koje je usvojilo Ministarstvo rada i poduzetništva.


U sklopu programa ima više Projekata, a osnovno je da zainteresirani imaju osnovan obrt, d.o.o. ili drugi zakonski objekt poslovanja.


Tako postoje projekti – poduzetništvo žena, obrazovanje za poduzetništvo, poduzetništvo mladih početnika, osoba s invaliditetom ili projekt inovacijom do konkurentnosti.


Krajem travnja Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva raspisat će Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe projekata. Javni poziv objavljuju se na Internet stranici www.mingorp.hr ili možete nazvati u Poduzetnički inkubator na 812 510.


Javni pozivi otvoreni su 45 dana od dana objavljivanja. Za istu namjenu može se isplatiti samo jedna potpora, a priznaju se i troškovi retroaktivno do 8 mjeseci od dana objave javnog poziva.


Dakle svi koji se žele kandidirati za dodjelu bespovratnih sredstava, a počeli su s radom, neka se obrate na naš telefon 812 510 ili osobno dođu u Poduzetnički inkubator A. Ferri 37a ili potraže željene podatke na www.mingorp.hr.


Nakon provedenog natječaja tokom 2009.g. za dodjelu poslovnih prostora u poduzetničkom inkubatoru, izabrane su sljedeće dvije korisnice.


KATJA PUCIĆ - Modni atelijer FIL ROUGE by Katja


Završila sam Fakultet modnog dizajna u Urbinu te upisala Master in Fashion & Textile Design na Politehničkomfakultetu u Milanu.


U Poduzetničkom inkubatoru otvorila sam modni atelijer gdje stvaram i prodajem vlastite kreacije.


Tel. 091 524 7 692, e-mail katja.pucic@gmail.com


SANJA JOVANOVIĆ – Uslužni obrt ELIM


U Poduzetničkom inkubatoru otvorila sam obrt koji se bavi upravljanjem i čuvanjem nekretnina, kao i čišćenjem svih vrsta objekata, a obavlja i ostale uslužne djelatnosti (npr. čuvanje djece) kao i kombinirane uredske i administrativne uslužne djelatnosti. Tel. 052 811 573, 091 786 3219, info@elim.hrCopyright © Rubini d.o.o. 2008