Popločenje ulica starogradske jezgre

Abecedni popis ulicaUlica Andronella – Via Andronella


Izvorno popločenje poprečnih redova sa srednjom i uzdužnim pasicama uz objekte. U desnom odvojku popločenje je izvorno (veći blokovi).
U drugom dijelu ulice prema Grisiji popločenje je loše presloženo.

Površina u m2 : 167

Iskoristivost materijala: 50%Ulica Arnolongo – Via Arnolongo


Početak iz Švalbine popločen izvornim kamenjem većeg formata. Ostatak ulice popločen tlakovcem osim stuba ka moru koje su popločene kamenom.

Površina u m2 : 265

Iskoristivost materijala: 20%Ulica Arsenal – Via Arsenale


Izvorno popločenje ( kod kbr. 1) sačinjeno iz uzdužnih pasica uz objekte te poprečnih redova kamenja većeg formata. Od sredine ulice prema Zdencu utvrđena lošija kvaliteta kamena i ravnine.

Površina u m2 : 114

Iskoristivost materijala: 25%Poljana Svetog Barnabe – Largo San Barnaba


Proširenje sa sastoji od tri razine i dvije rampe stuba. Prvi je nivo uz Ulicu svetog Križa presložen i fugiran kao ulica dok su ostala dva nivoa popločena novim kamenjem pravilnih redova i sitno štokovani. Stube su također nove, izvedene iz masivnog kamena i štokovane.

Površina u m2 : 153

Iskoristivost materijala: 95%Stube Simonea Battistelle – Gradinata Simone Battistella


Masivne kamene stube primjerene geometrije, oštećenog ruba. Podesti popločeni kameni pločama velikog formata dobre ravnine.

Neprimjeren zahvat u izgradnji betonskog spusta (ojačanja objekta).

Površina u m2 : 25

Iskoristivost materijala: 90%Poljana Svetog Benedikta – Piazzale San Benedetto


Srednji dio poljane izveden iz poprečnih redova kamenja većeg formata s tri uzdužne pasice, fugirano cementom dobre ravnine. Odvojak s lijeve strane crkvice popločen poprečnim redovima kamenja manjeg formata naglašenijih fuga lošije ravnine.

Površina u m2 : 192

Iskoristivost materijala: 55%Uspon Francesce Bodi – Salita Francesca Bodi


Naknadno popločeno kamenjem pravilnog oblika iz recikliranog popločenja, popločeno bez pravilnih redova, te fugirano cementom.

Površina u m2 : 2700

Iskoristivost materijala: 70%Bregovita ulica – Via Monte


Popločenje poprečnim redovima i uzdužnim pasicama loše geometrije, naknadno preslagivan. Izvorno popločenje u tragovima vidljivo uz objekte do uzdužne pasice. Uzdužna pasica se povremeno gubi do kraja ulice, koji je nedavno popločen pravilnim štokovanim kamenom zvjezdastog uzorka s poprečnim redovima. Slijepi odvojak iza Crkve sv. Tome (desno) u izrazito lošem stanju, višekratno preslagivan i krpan betonom.

Površina u m2 : 781

Iskoristivost materijala: 45%Ulica Tommasa Caenazza – Via Tommaso Caenazzo


Početak stuba nove izrade, nadanje stare kamene stube i podesti popločeni škriljama nepravilnog oblika te fugirani. Od sredine ulice prema Stankovićevoj izvedeno novo popločenje i stube pravilnim kamenom sitno štokovanim.

Površina u m2: 161

Iskoristivost materijala: 60%Ulica Casale – Via Casale


Izvorno popločenje od poprečnih redova i uzdužnih pasica uz objekte, preslagivano loše. Proširenje s desne strane popločeno škriljama i djelomično betonirano. Nastavak ulice izveden mješavinom novih stuba sa starim popločenjem ili starim stubama i novim popločenjem. U gornjoj polovici prema Ulici Grisia vidljivo izvorno nepreslagano popločenje.

Površina u m2 : 403

Iskoristivost materijala: 40%Ulica Silvana Chiurca – Via Silvano Chiurco


Izvorno popločenje od poprečnih redova i uzdužnih pasica uz objekte, nefugirano, loše, uzdužne i poprečne ravnine. Ulica prekinuta Poljanom Oratorija nastavlja prema Poljani svetog Tome. Popločeno kamenjem pravilnog oblika i fugirano cementom.

Površina u m2 : 195

Iskoristivost materijala: 30%Stube Costantini – Gradinata Costantini


Popločenje izvedeno izvornim masivnim stubama ispravljene ravnine te preslaganim i fugiranim starim popločenjem. Dio stuba uz Ulice Montalbano i Trevisol pokazuju djelić izvornog popločenja.

Površina u m2 : 85

Iskoristivost materijala: 70%Ulica Cronache – Via Cronache


Popločenje poprečnim redovima i uzdužnim pasicama uz objekte. U lošem stanju. Početak ulice iz Casale preslagivan i fugiran.

Površina u m2 : 58

Iskoristivost materijala: 30%Ulica Remigija Devescovija – Via Remigio Devescovi


Popločenje izvedeno poprečnim redovima kamena pravilnog oblika te uzdužnim pasicama uz objekte i po sredini ulice. Ponovno preslagano i fugirano cementom u potpunosti.

Površina u m2 : 75

Iskoristivost materijala: 90%Trg svete Eufemije – Piazzale S. Eufemia


Ispred glavnog ulaza u stolnu crkvu vidljivo izvorno popločenje velikim kamenim pločama i masivnim kamenim stubama, te dio popločenja uz ogradni zid prema moru nedavno obnovljen, dobre ravnine. Ostatak površine ispred crkve je nasut šljunkom. Popločenje ispred bočnog ulaza je neravno, devastirano i obraslo travom. Ranije intervencije su neadekvatne (krpanje betonom). Prilazne stube i podest bočnog ulaza u izrazito lošem stanju.

Napomena: S obzirom na izrazitu vrijednost i važnost prostora preporučamo restauratorski zahvat uz obavezan nadzor nadležnih institucija.

Površina u m2 : 2065

Iskoristivost materijala: 30%Ulica Fontika – Via dei Fontici


Nakon radova na polaganju kolektora popločenje sastavljeno iz poprečnih redova većih kamenih blokova i uzdužnih pasica, uz objekte je preslagano i fugirano cementom.

Površina u m2 : 109

Iskoristivost materijala: 90%Ulica Garzotto – Via Garzotto


Izvorno popločenje sačinjeno od poprečnih redova i uzdužnih pasica uz objekte u izrazito lošem stanju (neravno, devastirano). Nešto izvornog popločenja je vidljivo s desne strane ulice od uzdužne pasice do objekta. Lijevi odvojak prema Ulici Montalbano izveden iz poprečnih redova većih kamenih blokova i uzdužnih pasica uz objekte. Izvorni dio vidljiv iz Ulice Garzotto, a lošiji (preslagivan) prema Ulici Montalbano.

Površina u m2 : 270

Iskoristivost materijala: 30%Ulica Grisia – Via Grisia


Početak ulice popločen poprečnim redovima i uzdužnim pasicama uz objekte, pravilno presloženo i djelomično fugirano. Stube izvedene iz masiva, loše ravnine i djelomično fugirane. Podesti među stubama dobivaju srednju uzdužnu pasicu a polja su mjestimično popločena poprečnim redovima a mjestimično kosim (riblja kost). Izvorna šara vidljiva ispred kbr. 48. Općenito je vidljivo popločenje sitnijim kamenjem u dosta lošem stanju.

Površina u m2 : 750

Iskoristivost materijala: 30%Ulica Iza kasarne - Via Dietro caserma


Izvorno popločenje poprečnim redovima i uzdužnim pasicama (djelomično i srednja). Iz ulice Vrata Pod zidom popločenje je izrazito loše. Desni slijepi odvojak pokazuje popločenje većim kamenim pločama u relativno dobrom stanju. Nastavak ulice prema Matteottijevom trgu preslagan i fugiran nakon izgradnje kolektora.

Površina u m2 : 190

Iskoristivost materijala: 50%Ulica svetog Križa – Via Santa Croce


Izvorno popločenje (kod kbr. 1) sačinjeno iz uzdužnih pasica uz objekte te poprečnih redova kamenja većeg formata. Od sredine ulice prema Zdencu utvrđena lošija kvaliteta kamena i ravnine.

Površina u m2 : 1007

Iskoristivost materijala: 70%Vrata svetog Križa – Porta Santa Croce


Izvorne kamene stube od masiva dobre ravnine s podestima popločenim poprečnim redovima i djelomično fugirane. Unutar gradskih vrata prema Trevisolu popločenje gubi šaru i preslagano je nasumce.

Površina u m2 : 102

Iskoristivost materijala: 50%Ulica Pod lukovima – Via Sotto i volti


Iz Ulice Trevisol izvedeno je novo popločenje s novim stubama. Ostatak ulice je popločen poprečnim redovima te uzdužnim pasicama uz objekte i sredinom. Nedavno presloženo i fugirano cementom.

Površina u m2 : 165

Iskoristivost materijala: 70%Trg Giacoma Matteottija – Piazza Giacomo Matteotti


Nakon izgradnje kolektora, popločenje nanovo presloženo prema ranijim šarama uz neka odstupanja. Dio slijepog odvojka pokazuje tragove ranijeg popločenja većim kamenim blokovima u dosta lošem stanju. Presloženo popločenje u lošijem stanju i ispred gradske uprave.

Površina u m2 : 616

Iskoristivost materijala: 65%Ulica Montalbano – Via Montalbano


Dio uz Grisiju izveden iz poprečnih redova i uzdužnih pasica uz objekte i sredinom, od sitnog kamenja fugirano zemljom ili travom. Niz stube fugirano betonom. Proširenje na sredini ulice popločeno dijagonalno kamenjem dok je ostatak dijelom šljunak, a dijelom kulir ? ploče. Od stuba Costantini na niže, nestaje srednja pasica. Prema Ulici Garzotto i Velom trgu popločenje neravno u izrazito lošem stanju.

Površina u m2 : 1360

Iskoristivost materijala: 40%Masatov prilaz – Corte dei Masato


Početak prilaza iz Velog trga popločen kamenjem srednje veličine u lošem stanju, dok je unutrašnjost prilaza presložena i fugirana, dobre ravnine. U dijelu prilaza uz lijevo pročelje vidljivo nekoliko većih ploča. (Moguće izvorno popločenje).

Površina u m2 : 95

Iskoristivost materijala: 40%Prolaz Nattori – Passo Nattori


Popločenje izvedeno poprečnim redovima kamena i uzdužnih pasica. Kameno popločenje zaznih veličina, nefugirano, u lošem stanju.

Površina u m2 : 30

Iskoristivost materijala: 25%Vrata Na obali – Porta della riva


Popločenje se sastoji iz masivnih kamenih stuba i podesta popločenih većim kamenim pločama nepravilnog rasporeda. Nedavno presloženo i fugirano cementom.

Površina u m2 : 57

Iskoristivost materijala: 90%Poljana Oratorija – Pian dell'Oratorio


Popločena kamenom raznih veličina. Uzdužna pasica iz Ulice Silvana Chiurca nestaje u dijelu izvornog popločenja koje tvori podest i stube ulaza u Oratorij. Uzdužna i poprečna ravnina poljane u lošem stanju. Slijepi odvojak s desne strane također popločen kamenjem raznih dimenzija, bez šare i u lošem stanju.

Površina u m2 : 105

Iskoristivost materijala: 30%Pekarska poljana – Pian del Forno


Popločenje izvedeno poprečnim redovima, kamenjem manje veličine, fugirano, loše uzdužne i poprečne ravnine. Slijepi odvojak je popločen kamenom većih dimenzija u poprečnim redovima, mjestimično krpan betonom, također u lošem stanju.

Površina u m2 : 147

Iskoristivost materijala: 40%Porečka ulica – Via Parenzo


Izvorno popločenje iz Ulice Garzotto izvedeno iz poprečnih redova te uzdužnih pasica sa srednjom koja se pojavljuje povremeno. Izrazito loše uzdužne i poprečne ravnine. Proširenje na sredini ulice presloženo i fugirano približno prema izvornoj šari. Dio ulice prema Grisiji presložen i fugiran cementom, sa srednjom pasicom.

Površina u m2 : 170

Iskoristivost materijala: 30%Ulica Savičenti – Via Sanvincenti


Iz pravca Grisije izvorno popločenje izvedeno iz poprečnih redova i uzdužnih pasica uz objekte i srednjom pasicom. Sitnije kamenje, nefugirano, loše ravnine. Proširenje na sredini ulice te prema Ulici Garzotto popločeno poprečnim redovima kamenjem većeg formata, mjestimično u lošem stanju. U istom stanju i popločenje slijepih odvojaka s lijeve strane ulice.

Površina u m2 : 320

Iskoristivost materijala: 35%Ulica Petra Stankovića – Via Pietro Stancovich


Potpuno novo popločenje kamenom u poprečnim redovima, raznih širina, fugirano cementom. Masivne stube i površina kamena sitno štokovani.

Površina u m2 : 382

Iskoristivost materijala: 100%Ulica Vladimira Švalbe – Via Vladimir Švalba


Dio ulice od kbr. 1 do 45 - presloženo i fugirano izvorno popločenje sa poprečnim redovima i uzdužnim pasicama. Od kbr 45 do kraja - popločeno škriljama nepravilnog oblika i fugirano (neprimjereno popločenje).

Površina u m2 : 1425

Iskoristivost materijala: 55%Poljana svetog Tome – Campiello San Tommaso


Izvorno popločenje u jednom dijelu izvedeno iz poprečnih redova i uzdužne pasice vidljivo uz Bregovitu ulicu. Prilaz ka Bregovitoj ulici izveden masivnim kamenim stubama. Ostatak poljane popločen dijelom pravilnim kamenjem (iz Ulice Chiurco), a dijelom je popločena kamenjem nepravilnog oblika i veličine. Cjelokupna površina fugirana cementom.

Površina u m2 : 56

Iskoristivost materijala: 20%Ulica Trevisol – Via Trevisol


Izvorno popločenje izvedeno iz poprečnih redova te uzdužnih pasica uz objekte i sredinom ulice, neravno, devastirano. Proširenje uz Stube Costantini je dijelom živa stijena. Proširenja s lijeve strane ulice dijelom popločena kamenom kao i ulica, a djelom krpana betonom. Prema Stubama Villa sve prepoznatljivije izvorno popločenje.

Površina u m2 : 760

Iskoristivost materijala: 30%Stube Iza tvrđave – Scaletta Dietro castello


Izvedene iz stuba masivnog kamena i podesta popločenih poprečnim redovima raznih veličina. Kod masivnih stuba vidljiv srednji uzdužni umetak koji je vjerojatno bio prisutan cijelom dužinom stuba. Popločenje dijelom presloženo, u lošijem stanju prema Bregovitoj ulici.

Površina u m2 : 107

Iskoristivost materijala: 40%Vrata Valdibora – Porta Valdibora


Popločenje izvedeno iz poprečnih redova kamena raznih veličina te uzdužnim pasicama uz objekte. Nedavno presloženo i fugirano cementom.

Površina u m2 : 105

Iskoristivost materijala: 70%Veli trg – Piassa grande


Izvorno popločenje dijelom presloženo, nefugirano, sastoji se iz poprečnih redova i uzdužnih pasica izrazito loše ravnine. Ispred kbr. 1 se nazire dio izvornog popločenja od većih kamenih ploča, u lošem stanju.

Površina u m2 : 280

Iskoristivost materijala: 30%Stube Villa – Gradinata Villa


Sastoje se iz monolitnih kamenih stuba i popločenih podesta mjestimično krpanih betonom. Loše uzdužne i poprečne ravnine.

Površina u m2 : 74

Iskoristivost materijala: 40%Ulica Zdenac – Via Pian di Pozzo


Popločenje je izvedeno iz poprečnih redova kamena raznih veličina te uzdužnih pasica uz objekte i povremeno pojavljivanje srednje pasice. Djelomično fugirano cementom prema Matteottijevom trgu. Slijepi odvojci s desne strane ulice popločeni kamenjem u poprečnim redovima, nefugirani, u lošem stanju.

Površina u m2 : 124

Iskoristivost materijala: 50%Vrata Pod zidom – Porta Sotto muro


Presloženo kameno popločenje nakon izgradnje kolektora do gradskih vrata. Ispod gradskih vrata su masivne kamene stube dobre ravnine. Od stuba prema Velom trgu popločenje je dijelom preslagano, a dijelom zadržano u izvornom obliku (poprečni redovi kamena manjih dimenzija). Popločenje je izrazito loše uz Veli trg.

Površina u m2 : 130

Iskoristivost materijala: 20%Copyright © Rubini d.o.o. 2008