Program uređivanja pročelja 2009 / 2010

CARERA BR.27

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 700061 Udio % Vrijednost radova
  fasada    
Vanja Paoletti 79,00 15,76% 33.527,74
Giotta John i Ida 105,00 20,95% 44.562,18
DAY-DAN d.o.o. 76,00 15,17% 32.254,53
Pacificus d.o.o. 97,00 19,36% 41.166,97
Grad Rovinj 55,07 21,98% 46.743,61
Grad Rovinj 17,00 6,78% 14.429,66
164,40 100,00% 212.684,68

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 61.173,26 kn


SVETI KRIŽ 5

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  fasada    
Ljubodrag Bocić 35,00 27,56% 15.798,93
Grad Rovinj stan 92,00 72,44% 41.528,63
127,00 100,00% 57.327,56

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 41.528,63 kn


PIETRO IVE

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  fasada    
Perčić Ružica 64,00 12,08% 3.308,25
Visintin Danica 30,00 5,66% 1.550,74
Stričević Zdenka 29,00 5,47% 1.499,05
Axel Melburn 64,00 12,08% 3.308,25
Petar Badovinac 54,00 10,19% 2.791,33
Verino Steinke 61,00 11,51% 3.153,17
MAISTRA d.d. 81,94 30,93% 8.471,18
447,94 100,00% 27.390,22

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od - kn

plaćanje iz akumulacije pričuve


VODNJANSKA 22

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  krov    
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  bočna fasada    
Ivanić Mileva 39,00 11,78% 3.010,24
Brežanski Jasna 38,00 11,48% 2.933,06
Opačić Romana 20,00 6,04% 1.543,71
Butula Ljubica 43,00 12,99% 3.318,98
Marija Wagner 39,00 11,78% 3.010,24
Perec Đuro 39,00 11,78% 3.010,24
Sorci Mario 43,00 12,99% 3.318,98
Grad Rovinj 35,00 21,15% 5.403,00
296,00 100,00% 25.548,46

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 5.403,00 kn


CARERA BR.41

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  krov    
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  bočna fasada    
Ramaja Nikola 52,00 15,18% 9.251,56
Rašica Andro 78,00 22,77% 13.877,34
Trani Lidia 60,00 17,52% 10.674,88
Puškar Marijan 45,00 13,14% 8.006,16
Milić Ljubica 26,00 7,59% 4.625,78
Illhard Snježana 38,00 11,09% 6.760,76
Grad Rovinj 21,76 12,71% 7.742,85
320,76 100,00% 60.939,33

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 7.742,85 kn


A. FERRI 2

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  fasada    
Matohanci d.o.o. 40,00 21,16% 20.377,95
Marija Damijanić 39,00 20,63% 19.868,50
Slavica Popadić 32,00 16,93% 16.302,36
Maistra d.d. Rovinj 78,00 41,27% 39.737,01
Grad Rovinj - 0,00% -
189,00 100,00% 96.285,82

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od - kn


A. FERRI 1

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  bočna fasada    
Babić Kaja 69,00 15,07% 16.936,13
Puhar Radojka 44,00 9,61% 10.799,85
Brajović Maša 52,00 11,35% 12.763,46
Krošnjak Sandi 35,00 7,64% 8.590,79
Matošević Roberta 49,00 10,70% 12.027,11
SERVIS OSAM d.o.o. 101,00 22,05% 24.790,57
Grad Rovinj 54,00 23,58% 26.508,73
404,00 100,00% 112.416,66

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 26.508,73 kn


CASALE 6

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  krov    
Grad Rovinj 52,43 100,00% 49.565,43
52,43 100,00% 49.565,43

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 49.565,43 kn


PIETRO BOBICCHIO 1

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  žaluzine prozori    
Grad Rovinj 123,00 100,00% 113.000,00
123,00 100,00% 113.000,00

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 113.000,00 kn


GARIBALDI 16

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 700314 Udio % Vrijednost radova
  ravni krov    
Ćurić Mato 53,00 35,97% 26.056,83
Puljanka Brionka 22,00 29,86% 21.632,08
Grad Rovinj 25,18 34,17% 24.758,90
100,18 100,00% 72.447,81

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 24.758,90 kn


TRG PIGNATON 25

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 700639 Udio % Vrijednost radova
  fasada i krov    
Knapek Božica 62,00 25,51% 73.463,93
Savić (Šverko)Vesna 63,00 25,92% 74.648,83
Grad Rovinj 59,01 48,56% 139.842,14
184,01 100,00% 287.954,89

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 139.842,14 kn


A. FERRI 10

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  fasada    
Grad Rovinj 252,43 100,00% 110.011,61
252,43 100,00% 110.011,61

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 110.011,61 kn


PIETRO IVE 5

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  fasada i krov    
Habunek Ivan 54,00 29,75% 40.562,12
za Matika Rinu DRAGOJEVIĆ 48,00 26,45% 36.055,21
Grad Rovinj 39,75 43,80% 59.716,45
141,75 100,00% 136.333,78

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 59.716,45 kn


SVETI KRIŽ 22

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  krov    
Grad Rovinj 52,43 100,00% 69.534,00
52,43 100,00% 69.534,00

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 69.534,00 kn


TRG MATTONETTI 12

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  fasada i krov    
Blecher Michael 32,00 11,88% 25.660,98
Topalli Zef 18,00 6,68% 14.428,90
Grnčaroski Dobrivoje 32,00 11,88% 25.660,98
Pavković Dragica 50,00 18,56% 40.089,88
Mašić Vera 32,00 11,88% 25.660,98
Helmih Javorka 18,00 6,68% 14.428,90
Grad Rovinj 87,39 32,44% 70.070,89
187,39 100,00% 216.001,52

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 70.070,89 kn


ŠVALBA 5

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  fasada    
LIS ISTRA d.o.o. 61,00 10,49% 5.975,45
Bugarin Ana 43,00 7,39% 4.212,20
Poslek Kristina 42,74 7,35% 4.186,73
Karh Zoran 72,00 12,38% 7.052,99
Petrić Vera 62,00 10,66% 6.073,41
Sabo Josip 77,00 13,24% 7.542,78
Grad Rovinj 112,00 38,51% 21.942,64
323,00 100,00% 56.986,20

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 21.942,64 kn


DE AMICIS 7

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  krov    
Soldatić Katica 37,00 12,59% 12.846,87
Rek Zdenka 54,00 18,37% 18.749,49
Novello Giordano 70,00 23,81% 24.304,90
Đurković Anton 37,00 12,59% 12.846,87
Karlaš Damijan 56,00 19,05% 19.443,92
Kralik Branka i Ante 40,00 13,61% 13.888,51
294,00 100,00% 102.080,57

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od - kn


A. FERRI 2

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva   Udio % Vrijednost radova
  stabilizacija    
Božić Mira 21,00 4,94% 6.858,59
Zaharija Marko 34,00 8,00% 11.104,38
Danilović Ljubica 119,00 28,00% 38.865,34
Elkazević Sadik 85,00 20,00% 27.760,95
Mitić Marija 73,00 17,18% 23.841,76
Grad Rovinj "Batel" 46,50 21,88% 30.373,75
378,50 100,00% 138.804,77

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 30.373,75 kn


V. ŠVALBE 3

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 700239 Udio % Vrijednost radova
  fasada    
Rocco Pietro 76,00 45,24% 15.453,33
Rocco Giovanni 46,00 27,38% 9.353,33
Negedić Antonia 46,00 27,38% 9.353,33
Grad Rovinj 36,00* 30,00% 10.248,00
168,00 130,00% 34.160,00

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 10.248,00 kn


VRATA NA OBALI 1

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 700251 Udio % Vrijednost radova
  fasada i krov    
Lešić 75,00 33,36% 52.331,80
Meller 26,00 11,57% 18.141,69
Meller 29,00 12,90% 20.234,96
Benček 26,00 11,57% 18.141,69
Grad Rovinj 34,4* 30,60% 48.005,71
164,40 100,00% 48.005,71

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 48.005,71 kn


OBALA P. BUDICIN 2

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 700308 Udio % Vrijednost radova
  fasada    
Stanojević 54,00 13,95% 22.702,70
Stanojević 2,00* 1,03% 1.681,68
Peteršić 46,00 11,89% 19.339,33
Peteršić 2,00* 1,03% 1.681,68
Benussi B&V 68,00 17,57% 28.588,58
Benussi B&V 2,00* 1,03% 1.681,68
Grad Rovinj 13,70* 7,08% 5.346,01
Grad Rovinj 89,80* 46,41% 75.507,49
277,50 100,00% 162.702,66

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 80.853,50 kn


GARIBALDI 14

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 700176 Udio % Vrijednost radova
  fasada i krov    
Licul 48,00 14,71% 10.445,03
Orlović 47,00 14,41% 10.227,42
Svilar 44,00 13,49% 9.574,61
Grad Rovinj 93,60* 57,39% 40.735,62
139,00 100,00% 70.982,68

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 40.735,62 kn


CARERA 59 (dvorišna strana)

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 7000788 Udio % Vrijednost radova
  fasada    
Šker 52,00 14,94% 13.446,73
Vidotto 108,00 31,03% 27.927,82
Mileusnić 119,00 34,19% 30.772,33
Mileusnić 119,00 34,19% 30.772,33
Grad Rovinj 69,04 19,84% 17.853,12
348,04 100,00% 90.000,00

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 17.853,12 kn


CARERA 9 (TRG PIGNATON)

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 700083 Udio % Vrijednost radova
  fasada i krov    
Šaina 48,00 20,00% 25.570,45
Brakus 48,00 20,00% 25.570,45
Teković 51,00 21,25% 27.168,60
Grad Rovinj / Istarske knjižare 93,00 38,75% 49.542,75
240,00 100,00% 127.852,25

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 49.542,75 kn


CARERA BR.4

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 700066 Udio % Vrijednost radova
  krov    
Prenc Mate 68,00 11,89% 17.399,55
Debeljuh Vinko 62,00 10,84% 15.864,30
Bosazzi Riccardo 110,00 19,24% 28.146,33
Milanović Drago 69,00 12,07% 17.655,43
Terzić Davor 99,00 17,31% 25.331,70
Grad Rovinj 81,92 28,65% 41.922,69
164,40 100,00% 146.320,00

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 41.922,69 kn kn


CARDUCCI BR.7

SZP zgrade u prikazanom iznosu koristit će se samo u slučaju nepredviđenih radova do 10% vrijednosti predmetnih radova.
       
Struktura vlasništva 700379 Udio % Vrijednost radova
  krov i fasada    
Godena Franco 112,00 31,56% 82.768,90
Pellizzer Annelise 41,00 11,55% 30.299,33
Ratko Janković 42,50 11,98% 31.407,84
Grad Rovinj 79,67 44,90%
275,17 100,00%

Grad Rovinj sudjeluje u postotnom udjelu troškova u visini od 117.753,54 kn


Copyright © Rubini d.o.o. 2008