Tehnički vidovi upravljanja

Vrste popravaka

Godišnji, odnosno višegodišnji programi održavanja sadrže planirane troškove za:
- obvezne radove
- hitne popravke
- male popravke
- velike popravke
- izvanredno održavanje
- pogonske troškove i
- troškove osiguranja zgrade

Obvezni radovi su zakonom ili posebnim propisima definirani radovi koji se na zgradi moraju redovito obavljati (dimnjačarska služba, održavanje i servisiranje protupožarne opreme, pregledi i servisi dizala i kotlovnica, itd.)

Hitnim popravcima se smatraju radovi na zajedničkim dijelovima i uređajima, kao što su
- puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije
- kvarovi na plinskim instalacijama i sustavu centralnog grijanja i sustava tople vode
- kvarovi na električnim instalacijama i dizalima i sl.

Mali popravci na održavanju zajedničkih dijelova zgrade odnose se na
- popravke krovova
- zamjene pokrova
- održavanje rasvjete i električnih uređaja, te ostali
- građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na manjim zahvatima na zgradi

Veliki popravci su radovi koji se poduzimaju radi sanacije konstruktivnih elemenata zgrade (nosivi zidovi, međukatne konstrukcije, balkoni i sl.), sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala, sanacije krovova, zamjena instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, popravci pročelja zgrada i sl.

Izvanredno održavanje zgrade odnosi se na izvršenje radova po nalogu građevinske ili drugih inspekcija, poboljšanja na zgradi (nadogradnje i slični zahvati) i sl.

Pogonski troškovi sadrže podmirenje troškova električne energije, čišćenja zajedničkih dijelova zgrade, održavanje okoliša zgrade i ostale slične troškove.


Copyright © Rubini d.o.o. 2008