Uprava društva

ČLANOVI / OSNIVAČI:


Grad Rovinj, Matteottijev trg 2

jedini osnivač d.o.o.


ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:


Mauricio Božić

- predsjednik uprave

- zastupa samostalno i pojedinačno


NADZORNI ODBOR::


Elida Knežević – predsjednik

Goran Posedel – član

Slavica Drandić – član


TEMELJNI KAPITAL - 1.123.000,00 kn


Copyright © Rubini d.o.o. 2008