Upravljanje i funkcija upravitelja

Izbor upravitelja, potreba i obaveza

Često se susrećemo s ljudima koji misle ili tvrde kako je plaćanje pričuve još jedan u nizu nameta, a izbor upravitelja nešto od čega nema neke pretjerane koristi. Možda bi takvo razmišljanje bilo i točno kada ne bi bilo pitanja:Tko će organizirati ili ugovoriti

  • mjesečnu naplatu struje za stubišnu rasvjetu, lift, kotlovnicu i sl.,
  • mjesečnu kontrolu dizala, godišnji tehnički pregled dizala
  • godišnji pregled protupožarne opreme
  • periodički pregled dimnjaka
  • periodički pregled gromobranske instalacije
  • osiguranje zajedničkih elemenata zgrade
  • izvođače u slučaju potrebe hitnih intervencija
  • sitne popravke bravarije, stolarije, portafona, zamjene tipkala, žarulja
  • izvođače u slučaju potrebe izvođenja manjih ili većih radova

i da ne nabrajamo dalje, niz drugih aktivnosti. Međutim nameće se i drugo pitanje, a to je naravno:

Tko će, koliko i kako sve to platiti?

Netko će reći da prije nije bilo upravitelja i nije se plaćala pričuva, a opet je bilo nekako. Da, ali postojao je drugi oblik vlasništva i organizacije. U to vrijeme sve je bilo "naše" brigu smo vodili "svi", a odgovornost je bila "kolektivna". Tako danas imamo oko 70% stambenih zgrada u koje je ulagano vrlo malo, ili gotovo ništa. Nije rijetkost da zgrade napravljene u drugoj polovici prošlog stoljeća svojim vanjskim i unutarnjim izgledom stoje lošije od onih koje su građene još prije I. svjetskog rata.

Ali ostavimo prošlost. Danas su stanovi u zgradama većinom u privatnom vlasništvu, a zajednički dijelovi, kao njihova sastavnica, čine suvlasnički dio. I tu je bit većine nesporazuma i problema koji nastaju. Sav ovaj uvod je zapravo podloga za ono što uvijek napominjemo našim korisnicima usluga, ali i onima koji nas kontaktiraju, a to je da njihova nekretnina vrijedi onoliko koliko se u nju konstantno ulaže misleći pritom na zajedničke dijelove.

Život u stambenoj zgradi može biti ugodan, ali isto tako može postati noćna mora. Da se ne bi dogodilo ovo drugo, o njoj netko mora voditi brigu. Zakonodavac je propisao da to mora biti upravitelj, a upravo iz razloga koji su navedeni u uvodu. Vaša je odluka, ali i odgovornost kome ćete ukazati povjerenje.

Samim izborom upravitelja i predstavnika kao koordinatora, ne znači da prestaje svaka obaveza i odgovornost svakog pojedinog suvlasnika o informiranju i aktivnom odlučivanju. Naprotiv, za aktivnosti koje se ili koje će se provoditi u nekom razdoblju (tu se ponajprije misli na radove i zahvate koji iziskuju veća financijska ulaganja) potrebna je suglasnost većine, pogotovo ako sredstva pričuve nisu dovoljna.

I ne zaboravite! Vi ste vlasnici stanova, suvlasnici zajedničkih dijelova zgrade i sredstava pričuve, a mi smo upravitelji po mjeri stanara. Zajedno možemo postići da Vaš život u zgradi bude ugodan


Copyright © Rubini d.o.o. 2008