UČITAVANJE

Coworking u 2018.

Poslovne aktivnosti i edukacije u coworkingu

Coworking u 2018.

U toku 2018. Godine, Coworking će biti nosioc sljedećih poslovnih aktivnosti i edukacija

Provodit će se edukacije na području poduzetništva i kreativnih industrija sa ciljem pristupa suvremenim postignućima u polju inovativnih modela rada, društvenog poduzetništva i kreativnih industrija, razmjenu iskustva, informacija, znanja, financijskih i ljudskih resursa te tehnika i tehnologija.

Organizirati će se dvije radionice crowdfunding-a. Crowdfunding je način prikupljanja novca od brojnih donatora za određeni projekt ili određeni cilj, a preciznije rečeno, crowdfunding je proces traženja javnih donatora za dobivanje početnoga kapitala u svrhu financiranja novih pothvata. Dakle, uz financijsku funkciju prikupljanja sredstava, on obuhvaća izgradnju zajednice donatora/ljudi koji pomažu s istim krajnjim ciljem - da se financira ciljani projekt. Prva jednodnevna edukacija namijenjena informativnom upoznavanju s procesom pripreme i provedbe crowdfunding kampanje, naknadno druga radionica namijenjena teorijskom i praktičnom upoznavanju s procesom pripreme i provedbe crowdfunding kampanje.

Edukacija će biti namijenjena pojedincima i organizacijama. Sudionici neće morati imati ideju za kampanju da bi sudjelovali u edukaciji za razvoj samog projekta.

Edukacija online marketinga odnosi se na suvremene metode oglašavanja različitih vrsta djelatnosti, usluga i proizvoda putem interneta. Područje novih medija razvija se i mijenja izuzetno brzo, stoga i ovakva vrsta marketinga zahtijeva kontinuiranu prilagodbu novim tehnologijama i trendovima.

Predavanje o poslovnoj komunikaciji učestaloj u našoj (poslovnoj) svakodnevici, koje se odnosi na dojmu koji ostavljamo na primatelja naših poruka, važnosti točnog, pravilnog, jasnog, razumljivog prenošenja poruke; pisanju poslovnih pisama; komunikaciji elektroničkom poštom.

Animacija za djecu i 3d mapping, nastavak edukacije učenika osnovne škole na temu animacije i 3D mappinga.

Svakodnevno savjetovanje u prostoru na temu kulturna kreativna industria, dostupnih poticaja za (kulturno) poduzetništvo na lokalnoj i nacionalnoj razini, umrežavanje korisnika (s posebnim fokusom za razvojem EU projekata).

Animacija za djecu i 3d mapping, nastavak edukacije učenika osnovne škole na temu animacije i 3D mappinga.

Podrška lokalnim neprofitnim organizacijama u vođenju vlastitih kulturnih projekata, savjetovanja i radionice za razvoj participativnih metoda upravljanja.

Meet up sa voditeljima coworking prostora u regiji sa ciljem razmjena iskustva, znanja, jačanje međunarodnje suradnje, umrežavanja, promocije prostora.