UČITAVANJE

Vijesti

Obnova krovova i pročelja

Dani otvorenih vrata poduzetničkih inkubatora

Rovinj, 22.06.20018.

Dani otvorenih vrata poduzetničkih inkubatora Istarske županije, održati će se u četvrtak, 28. lipnja 2018. od 09.30 do 16.00 sati, Rovinj (Poduzetnički inkubator Rovinj-Coworking, A. Ferri 37A, 52210 Rovinj). Preuzmite dokumente

Obnova krovova i pročelja

Uskoro javni natječaj za sufinanciranje obnove pročelja i krovova zgrada

Rovinj, 10.03.20018.

Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno donijelo je odluku o uvjetima i načinu sufinanciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno. Preuzmite dokument

Zamjena azbestnog pokrova

Javni natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest

Rovinj, 01.03.2018.

Grad Rovinj – Rovigno raspisao je Javni natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno. Natječaj je otvoren od 1. ožujka do 31. ožujka 2018. godine. Preuzmite dokument