UČITAVANJE

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor društva Rubini d.o.o.

Članovi

Članovi nadzornog odbora društva Rubini d.o.o. su: Vinka Ivanišević Kranjčić mag.oec., Rafaela Matohanca Jovičić mag.oec. i Silvano Zilli sss urednik stručnog časopisa.

Sjednice nadzornog obora (PDF)

Sjednice Nadzornog odbora Rubini d.o.o. u 2018. godini

2. sjednica Nadzornog odbora, studeni 2018.
1. sjednica Nadzornog odbora, svibanj 2018.


Sjednice Nadzornog odbora Rubini d.o.o. u 2017. godini

4. sjednica Nadzornog odbora, studeni 2017.
3. sjednica Nadzornog odbora, srpanj 2017.
2. sjednica Nadzornog odbora, travanj 2017.
1. sjednica Nadzornog odbora, travanj 2017.


Sjednice Nadzornog odbora Rubini d.o.o. u 2016. godini

52. sjednica Nadzornog odbora, srpanj 2016.
51. sjednica Nadzornog odbora, svibanj 2016.


Sjednice Nadzornog odbora Rubini d.o.o. u 2015. godini

50. sjednica Nadzornog odbora, kolovoz 2015.
49. sjednica Nadzornog odbora, srpanj 2015.
48. sjednica Nadzornog odbora, svibanj 2015.


Sjednice Nadzornog odbora Rubini d.o.o. u 2014. godini

47. sjednica Nadzornog odbora, lipanj 2014.
46. sjednica Nadzornog odbora, travanj 2014.


Sjednice Nadzornog odbora Rubini d.o.o. u 2013. godini

45. sjednica Nadzornog odbora, srpanj 2013.
44. sjednica Nadzornog odbora, svibanj 2013.


Ukoliko želite možete preuzeti sve sjednice Nadzornog odbora društva Rubini d.o.o. u ZIP formatu na linku u nastavku:

Sve sjednice Nadzornog odbora