UČITAVANJE

Osiguranje

Vrste osiguranja

Osiguranje zgrada

Osiguranje od odgovornosti vlasnika i upravitelja zgrade

Temeljem Ugovora, Osiguravatelj preuzima pokrice od odgovornosti vlasnika i upravitelja zgrade za sve štete koje bi nastale, odnosno bile nanesene životu, zdravlju ili imovini trecih osoba, a koje proizlaze iz posjedovanja, upravljanja, korištenja i održavanja zgrade, zemljišta i dizala. Trecim osobama ne smatraju se vlasnici (etažni) zgrada, vlasnici poslovnih prostora, upravitelj, te svi korisnici stanova odnosno poslovnih prostora i garaža bez obzira na njihov status (stanari, podstanari i sl.).

Osigurana svota i godišnja premija osiguranja od odgovornosti

Za osiguranje od odgovornosti iz posjedovanja i korištenja zgrada i poslovnih prostora , za pokrice od 30.000,00 kn do 38.000,00 kn po štetnom dogadaju, zaracunava se godišnja premija od 0,14 kn po 1 m2 za stambene prostore, te 0,15 kn po 1 m2 za poslovne prostore bez obzira na djelatnost (ovisno o osiguravatelju).

Osiguranje zgrada

Predmet osiguranja su gradevinski objekti na upravljanju kod upravitelja, njihovi stambeni i poslovni dijelovi kao i zajednicki dijelovi: ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, sušionica, praonica rublja, potkrovlje, nadstojnicki stan, prostor za odlaganje kucnog otpada, zajednicke društvene prostorije i sl., ostali prostori koji mogu pripadati vlasnicima (šupe i tavani, te garaže ukoliko se nalaze u osiguranom gradevinskom objektu), temelji i podrumski zidovi, sve ugradene instalacije, svi ugradeni uredaji i oprema (dizala, centralno grijanje s cisternom za gorivo, bojleri, hidrofori, uredaji za klimatizaciju i dr.).

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Prema Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) vlasnici gradevina, dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju (preko upravitelja) sve ugradene sustave, te o tome posjedovati dokumentaciju.