UČITAVANJE

Suvlasnici zgrade

O suvlasnicim zgrade, njihovim pravima i obvezama

Suvlasnici zgrade

Suvlasnik zgrade je fizička ili pravna osoba koja u zgradi ima vlasništvo nad stanom ili nekim drugim prostorom.

Svi suvlasnici zgrade su glavni nositelji prava i obaveza iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Osnovna prava i obveze suvlasnika zgrade po tom Zakonu su: izabrati ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade, izabrati upravitelja zgrade, izabrati izvršitelje redovnih i vanrednih poslova održavanja zgrade, odlučivati o provođenju redovnih i vanrednih poslova održavanja zgrade, sudjelovati u poslovima održavanja zgrade, te provoditi i poštivati sva zakonska rješenja državne i lokalne uprave i samouprave koja se odnose na zgrade.

Promjena suvlasnika zgrade

U slučaju promjene vlasnika stana ili druge vrste prostora zgrade, ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade dužan je o tome izvjestiti upravitelja zgrade kako bi se promjenili podaci neophodni za naplatu zajedničke pričuve zgrade. Također je novi suvlasnik o promjeni vlasništva dužan obavijestiti sve ostale tvrke, državne i lokalne službe koje za prostor kojemu je promjenjen vlasnik ispostavljaju račune za druge usluge, na primjer, račun za struju.

Primjer sudjelovanja suvlasnika u poslovima održavanja zgrade

U slučaju puknuća vodovodne cijevi u zgradi, suvlasnik (ili više njih) o nastalom kvaru obavještava ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade. Ukoliko se radi o kvaru koji nije potrebno hitno popraviti suvlasnik sudjeluje u raspravi u svezi izbora ponude za popravak puknuća cijevi. Za vrijeme izvođenja radova osigurava pristup u stan ili drugu vrstu prostora čiji je vlasnik ukoliko je to potrebno. Po okončanju radova zajedno sa ovlaštenim predstavnikom provjerava i potvrđuje da li su radovi u prostoru čiji je vlasnik izvršeni kvalitetno i sukladno ponudi.