UČITAVANJE

O nama

O tvrtki Rubini d.o.o. i njenom osnivanju

Osnivanje tvrtke

Trgovačko društvo RUBINI d.o.o. osnovano je u siječnju 1995.g. od strane Grada Rovinja kao tvrtka za vođenje investicija Grada, te realizaciju razvojnih projekata.

Rubini d.o.o - Upravljanje zgradama - O nama

Nakon stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te usklađivanja osnovnih akata, od listopada 1999. godine naše društvo službeno je registrirano i za obavljanje djelatnosti upravljanja zgradama, te je upravljanje i održavanje zgradama postalo primarna djelatnost našeg trgovačkog društva.

U okviru registrirane djelatnosti upravljamo stambenim i poslovnim zgradama, organiziramo naplatu pričuve, troškova najma i ostalih naknada vezanih uz korištenje stambenih i poslovnih prostora te nadziremo održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada kao i rukovanje kotlovnicama i ostalim energetskim uređajima.

Na temelju dosadašnjeg iskustva, obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja organizirali smo na način da trgovačko društvo RUBINI d.o.o. obavlja poslove upravljanja i održavanja zgrada sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, dok smo građevinske i ostale popratne poslove organizirali putem razgranate mreže odabranih suradnika (banke, građevinske tvrtke i obrtnici, komunalne tvrtke, osiguravajuće kuće, te ovisno o potrebama za pravne poslove koristimo se uslugama odabranog odvjetničkog ureda). Pružanje svih navedenih usluga moguće je organizirati putem zaposlenih u našem društvu kao i izravno s našim suradnicima.

Na ovaj način nastojali smo na najmanju moguću mjeru svesti troškove upravljanja i održavanja stambenih i poslovnih objekata, te svojim klijentima - suvlasnicima koji su nam poklonili svoje povjerenje osigurati brzu, kvalitetnu i prije svega stručnu pomoć.