UČITAVANJE

Pričuva

O zajedničkoj pričuvi zgrade

Zajednička pričuva

Zajedničku pričuvu svi suvlasnici zgrade uplaćuju na poseban transakcijski račun zgrade.

Zajednički transakcijski račun u tu svrhu otvaraju svi zajedno ili ga otvara ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade, ukoliko mu je dodijeljena takva ovlast međuvlasničkim ugovorom. Sredstvima zajedničke pričuve raspolaže upravitelj zgrade sukladno ugovoru o održavanju zgrade kojeg upravitelj sklapa sa suvlasnicima zgrade. Suvlasnici su dužni plaćati pričuvu prema udjelu u vlasništvu, a iznos pričuve određuje se po površini stana ili drugog prostora u vlasništvu pojedinog suvlasnika zgrade.

Namjena sredstava zajedničke pričuve

Sredstva transakcijskog računa zajedničke pričuve zgrade se koriste prema godišnjem planu za pokriće sljedećih troškova:
• redovitog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
• hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
• nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
• osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva
• zamjene i/ili ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
• otplate zajma za financiranje troškova održavanja zgrade
• troškove poslovanja upravitelja zgrade
• troškove honorara ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade

Iznos zajedničke pričuve

Donja granica iznosa zajedničke pričuve iznosi 2,30 Kn/m2 prostora. Troškovi održavanja zgrade su uglavnom veći, tako da se u praksi određuje visina pričuve na osnovu godišnjeg plana. Iznos zajedničke pričuve određuju suvlasnici posebnom odlukom koju mora prihvatiti natpolovična većina suvlasnika zgrade po udjelu u vlasništvu. Određeni iznos zajedničke pričuve je obavezan i za one koji je nisu prihvatili ili se o njoj nisu izjasnili. Niti jedan suvlasnik zgrade ne može biti oslobođen plaćanja zajedničke pričuve osim ako su s tim suglasni svi ostali suvlasnici zgrade.

Plaćanje zajedničke pričuve

Zajednička pričuva se uglavnom uplaćuje u mjesečnim ratama, ovisno o odluci suvlasnika zgrade. Ukoliko je potrebno, postupak za provođenje prisilne naplate dužan je pokrenuti upravitelj zgrade putem javno-bilježničkog ureda. Ukoliko se zajednička pričuva ne može naplatiti postupkom prisilne naplate, upravitelj zgrade pokreće sudski postupak naplate zajedničke pričuve. Prema Zakonu o obaveznim odnosima, potraživanja zajedničke pričuve zastarijevaju nakon tri godine od datuma do kojeg je pojedino potraživanje trebalo biti plaćeno. Što znači da se postupak prisilne naplate mora pokrenuti u navedenom roku kako ne bi došlo do apsolutne zastare potraživanja.

Primjer izračuna iznosa zajedničke pričuve

Ako koeficijent za izračun iznosa zajedničke pričuve iznosi 2,30 Kn/m2 a stan ima površinu od 102 m2 tada mjesečni iznos zajedničke pričuve iznosi: 102 m2 × 2,30 Kn/m2 = 234,60 Kn