UČITAVANJE

Kontakti

Stupite u kontakt s nama

Kontaktirajte s Rubini d.o.o.

Sjedište i ured

RUBINI d.o.o., Obala Alda Rismonda 18, Rovinj - Rovigno, Telefon: +385 (0)52 830928, Fax +385 (0)52 830349, E-mail: info@rubini.hr

Direktor - Mauricio Božić, dipl.ing.građ., E-mail: mauricio.bozic@rubini.hr

Građevinski rukovoditelj - Dragan Mačkić, oecc., teh. visokogradnje, E-mail: dragan.mackic@rubini.hr

Tajnica/Administrator - Rafaela Matohanca Jovičić, mag.oec., E-mail: rafaela.matohanca@rubini.hr

Računovođa/Knjigovođa - Eleonora Kečan, Telefon: +385 (0)52 830928, E-mail: eleonora.soldatic@rubini.hr

Kontakt forma