UČITAVANJE

Ustroj

Ustroj tvrtke Rubini d.o.o.

Organizacija društva

Sektor za računovodstvo

U sektoru za računovodstvo gospođa Eleonora Kečan bavi se knjiženjem poslovnih događaja u pojedinim stambenim zgradama: naplatom pričuve, izradom i dostavom uplatnica i računa za uplatu pričuve, plaćanje računa prispjelih stambenim zgradama, izradom izvješća o godišnjem poslovanju stambenih zgrada, dostavljanjem klijentima otvorene stavke i opomene za neplaćanje pričuve, provođenjem ovršnog postupka u svojstvu opunomoćenika stambene zgrade.

Sektor tehničke pripreme

U sektoru tehničke pripreme gospodin Dragan Mačkić bavi se pripremom tehničke dokumentacije za realizaciju izvanrednog ili redovnog održavanja stambene zgrade i to sljedećim: izrađuje troškovnike, različite skice i nacrte, provodi postupak nabave za stambenu zgradu, provodi nadzor nad izvršenjem posla, priprema zapisnike o preuzimanju radova, priprema odštetne zahtjeve za stambene zgrade.

Ured direktora

Tajnica Rafaela Matohanca Jovičić zaprima stranke i odgovara na telefonske pozive klijenata, te obavlja sve ostale nužne poslove u kontaktu sa predstavnicima i suvlasnicima stambenih zgrada.

Uprava društva

Mauricio Božić odgovorna osoba obavlja sve poslove za redovno funkcioniranje poduzeća.


Organizacijska shema Rubini d.o.o.

Rubini d.o.o - Organizacijska shema