UČITAVANJE

Prinudno upravljanje

Prinudno upravljanje zgradama

Prinudno upravljanje

U slučaju da zgrada nema redovno upravljanje lokalna uprava (Grad Rovinj) imenuje prinudnog upravitelja.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da zgrade (tri ili više suvlasnika) moraju imati upravitelja koji je registriran za tu djelatnost koji upravlja zgradom, održava ju, prikuplja pričuvu za zgradu te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici. U slučaju da zgrada nema ugovorno upravljanje imenuje se prinudni, odnosno privremeni upravitelj koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi.

Prinudni upravitelj zgradama na području Grada Rovinja je Rubini d.o.o. i time ima pravo i obvezu obavljanja poslova redovitog održavanja zgrada koje se nalaze pod prinudnom upravom. Naše su ovlasti pri tome privremene i ograničene i možemo izvršiti samo radove koji otklanjaju opasnost za život i zdravlje korisnika zgrade. To znači da na zgradama koje se nalaze pod prinudnom upravom nismo u mogućnosti izvršavati radove nadogradnje infrastrukture niti poboljšanja postojeće.

Kao Upravitelj, svim suvlasnicima zgrada pod prinudnom upravom sugeriramo da sklope Ugovor o upravljanju s nama, jer će time oni putem ovlaštenog predstavnika kojeg izaberu moći aktivno odlučivati o svojoj zgradi. To podrazumijeva da će se uz radove koji spadaju u nužne, moći na njihov zahtjev izvoditi i radovi na poboljšanju zgrade.