UČITAVANJE

Vrste popravaka

Vrste i podjela popravaka

Vrste popravaka

Sredstva zajedničke pričuve koriste se za redovito održavanje

Godišnji, odnosno višegodišnji programi održavanja sadrže planirane troškove za: obvezne radove, hitne popravke, male popravke, velike popravke, izvanredno održavanje, pogonske troškove i troškove osiguranja zgrade. Obvezni radovi su zakonom ili posebnim propisima definirani radovi koji se na zgradi moraju redovito obavljati (dimnjačarska služba, održavanje i servisiranje protupožarne opreme, pregledi i servisi dizala i kotlovnica, itd.)

Hitni popravci

Hitnim popravcima se smatraju radovi na zajedničkim dijelovima i uređajima, kao što su: puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije, kvarovi na plinskim instalacijama i sustavu centralnog grijanja i sustava tople vode, kvarovi na električnim instalacijama i dizalima i sl.

Mali popravci

Mali popravci na održavanju zajedničkih dijelova zgrade odnose se na: popravke krovova, zamjene pokrova, održavanje rasvjete i električnih uređaja, te ostali građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na manjim zahvatima na zgradi.

Veliki popravci

Veliki popravci su radovi koji se poduzimaju radi sanacije konstruktivnih elemenata zgrade (nosivi zidovi, međukatne konstrukcije, balkoni i sl.), sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala, sanacije krovova, zamjena instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, popravci pročelja zgrada i sl.

Izvanredno održavanje

Izvanredno održavanje zgrade odnosi se na izvršenje radova po nalogu građevinske ili drugih inspekcija, poboljšanja na zgradi (nadogradnje i slični zahvati) i sl.

Pogonski troškovi

Pogonski troškovi sadrže podmirenje troškova električne energije, čišćenja zajedničkih dijelova zgrade, održavanje okoliša zgrade i ostale slične troškove.