UČITAVANJE

Pristup informacijama

O zakonu i pravu na pristup informacijama

Za korisnike

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva društvu Rubini d.o.o., Obala Alda Rismonda, Rovinj-Rovigno. Pisani zahtjev podnosi se poštom na našu adresu ili elektroničkim putem slanjem ispunjenog i potpisanog zahtjeva putem e-maila na adresu info@rubini.hr. Usmeni zahtjev može se podnijeti u uredima društva za vrijeme uredovnog radnog vremena.

Korisniku prava na pristup informacijama kojem je omogućen pristup informaciji, stvarni materijalni troškovi će se naplaćivati prema Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.